اصلاح الگوی مصرف
  • نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خواستار راه اندازی نهضت اصلاح الگوی مصرف در شهرها با همکاری حوزه‌های علمیه شد و گفت: تنها در سه کالای اساسی سالانه بیش از 3 هزار و 800 میلیارد تومان دور ریز وجود دارد که رقمی بیش از یک ماه یارانه 45500 تومانی برای 80 میلیون ایرانی است.

  • جنت عنوان کرد: تمامی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی تولیدی و وارداتی که مشمول درج نشانگر رنگی تغذیه‌ای بر روی برچسب هستند در صورت نداشتن نشانگر رنگی تغذیه ای غیر مجاز و غیر قابل عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.

  • رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به نصب ۴۰۰ بیلبورد با پیام های بهداشتی و سلامت در سطح شهر تهران افزود: این بیلبوردها اقدام شایسته شهرداری و گامی برای فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی بود.