افزایش نرخ کود
  • سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس در گفت وگو با افکارنیوز:

    نظری تاکید کرد که باوجود عدم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران شاهد افزایش 30 درصدی قیمت کود هستیم و کشاورزانی که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند و مجبور هستند برای تداوم کشت خود از جیب هزینه کنند، باید کود را نیز 30 درصد گران تر خریداری کنند.