امریکا
  • اولین بحران اقتصادی امریکا به سال ۱۹۳۰ باز می‌گردد که نرخ بیکاری از ۳۰ درصد تجاوز کرده و حاصل، بروز جنگ دوم جهانی و تحمیل نابودی اقتصاد جهان، تخریب فرهنگی و خسارات فراوان بر کل جهان بود. سونامی‌های اقتصادی بعدی امریکا و از جمله سونامی سال ۲۰۰۸ میلادی نیز به دلیل حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی تحت قانون «برتون وودز» اقتصاد همه کشورهای جهان را تحت تأثیر شدید خود قرار داده و خسارات بسیاری بر ملت‌های جهان تحمیل نمود.

  • «گرتا تونبرگ» از آن بازیگران بازی‌های لیبرال‌دموکراسی است که هر ازگاهی یکی از آنها در غرب رو می‌شود. کشورهای صنعتی غرب بزرگ‌ترین خسارت‌های زیست محیطی را به کره خاکی وارد می‌کنند و با هیچ قیمتی حاضر به کوتاه آمدن مقابل طبیعت نیستند. اما در برابر طبیعت آنقدرها هم بی رحم نیستند که به یک دختربچه سوئدی اجازه ندهند برای این طبیعت زیبا مقابل سران جهان اشک بریزد و خطابه‌های شورانگیز را از روی نوشته بخواند!

  • «حسین آقایی» و «سعید آگنجی» کارشناسان شبکه بی بی سی فارسی، تأکید کردند که توسعه و تقویت برنامه موشکی ایران در چارچوب دکترین بازدارندگی است و اگر این ظرفیت ایجاد نمی‌شد، امریکا تاکنون به ایران حمله کرده بود.

  • کشورمان در شش سال گذشته که برای پایان دادن به بهانه‌جویی‌های غربی وارد مذاکره با آن‌ها شده، هزینه‌های هنگفتی داده است. پس از اینکه برجام را با همه تلخی نامتوازن بودن و اعوجاج و مکانیزم‌های تقریباً یکسویه‌اش پذیرفتیم، در گامی برخاسته از خامی، دست به اجرای تمامی تعهدات و التزامات خود در برجام زدیم و این اجرای عجولانه را تا قبل از آغاز زمانبندی اجرای برجام، پایان بردیم.