برق
  • کرمی با اشاره به تأثیر طرح جامع یکسان‌سازی نرخ آرد و نان بر کیفیت نان تولیدی، بیان کرد: با یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم، نانوایان در فضای رقابتی سالم به امر تولید مشغول می‌شوند و به این ترتیب کیفیت نانی که مورد انتظار مردم است، تحقق خواهد یافت.

  • مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران تصریح کرد: یک درصد مشترکان تهرانی که عمدتاً مشترکان دیماندی (قرارداد خرید برق بالا) هستند، 40 درصد برق تهران را مصرف می‌کنند؛ یعنی صنایع، ادارات، تجاری‌ها و دولتی‌ها این موضوع برای آنها صدق می‌کند و مابقی که 99 درصد مشترکان می‌شوند، 60 درصد مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهد.

  • روحانی در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی:

    رئیس‌جمهور با بیان اینکه نفت در ایران، هیچ‌وقت یک مسئله اقتصادی نبوده؛ بلکه همیشه مسئله‌ای سیاسی بوده است تصریح کرد: بعد از آن نفت مسئله‌ای اقتصادی و بعد مسائل دیگر اجتماعی را در کنار خود داشته است.

  • با توجه به اظهارات اخیر مسئولان صنعت برق و با استناد به آمار تولید و مصرف برق در سال ۹۷، مردم در تابستان سال جاری دو انتخاب دارند؛ یا تحمل بروز خاموشی‌ها یا اعمال مدیریت مصرف و اصلاح روند مصرف برق.

  • وزیر نیرو گفت که با توجه به اینکه در سبد هزینه خانوار شهری هزینه آب و برق سرجمع تنها از هزینه مصرفی دخانیات کمی بیشتر است و از مابقی مصارف کمتر دیده شده بر اساس تصمیم هیات دولت برای سال ۹۷، هفت درصد به قیمت آب و برق اضافه خواهد شد.