بهره وری
  • مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی) پرداختی الزامی و بلاعوض است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزین این امکانات و منابع فراهم شود.

  • الهیار با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهره‌وری بکارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵ درصد است که قبلا ۴۵ درصد بود. نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می‌شویم.

  • انرژی (از هر نوعی که باشد) را اگر در محدوده ای مشخص متمرکز کنیم؛ در آن محدوده، اثر بخش تر ظاهر می شود و در صورت پراکنده کردن آن، لایه ی کم اثرتری را در وسعت بیشتر خواهیم داشت. این مطلب اگرچه بدیهی و ابتدایی است، اما وقتی بارها در زندگی به آن بر می خوریم و بدون توجه از کنار آن رد می شویم؛ ضرورت یادآوری این مطلب و کارایی آن در امور روزمره، بیشتر احساس می شود.