بیکاری
  • در سال‌های اخیر، تکلیف پخش چند سریال تلویزیونی با وجود صرف بودجه هنگفت و به پایان رسیدن مراحل تولید، همچنان نامعلوم مانده و پخش برخی از این سریال‌ها که شاید تاریخ مصرفشان دیگر گذشته باشد، چندین بار به تعویق افتاده است.

  • رضا توکلی :

    رضا توکلی با بیان اینکه مردم دوست دارند در مجموعه های تلویزیونی مشکلات و دغدغه های فکری خودشان را ببینند، بیان کرد: اگر برنامه سازان ما بر اساس دیدگاه و مشکلات مردم، سریال ها را به تصویر بکشند و راهکار ارائه دهند، اتفاقات خوبی می افتد.

  • در بیانات ابتدای سال رهبر معظم انقلاب، تولیدِ اشتغال آفرین و دانش‌بنیان و موضوع امیدآفرینی از اساسی‌ترین اولویت‌های کشور در سال پیش‌رو معرفی شد. در میان این اولویت‌ها، تولید و بارور کردن آن اصلی‌ترین رکن است چراکه هم منجر به اشتغال‌آفرینی و رفع معضل بیکاری به‌عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های مدیریتی چهاردهه اخیر می‌شود و هم به دم مسیحایی امیدآفرینی و بازگرداندن نشاط به جامعه می‌ماند.

  • حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱،‌ با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟