جهان اسلام
  • مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به وجود تنوع دیدگاه ها و تفکرات در جهان اسلام و خدمات ارزشمندی که فرهنگ و تمدن اسلامی داشته اند گفت: جهان اسلام دارای گرایش‌ها و تفکرات متنوعی است که هر یک دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و زیدی، علوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، اباضی، اسماعیلی، تصوف و طریقت‌های عرفانی و...، هر یک گروه‌هایی از مسلمانان را در خود جای داده‌اند و البته در رهگذر تاریخ کوشیده‌اند خدمات ارزنده‌ای را نیز به فرهنگ و تمدن اسلامی ارائه دهند.

  • رییس جمهوری از مواضع خوب رییس جمهوری و دولت ترکیه برابر تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا قدردانی کرد و گفت: اراده قطعی ایران، توسعه روابط صمیمانه در همه ابعاد با ترکیه است.

  • نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پنهان‌کاری و عدم شفافیت بی‌اعتمادی مردم را به دنبال دارد، گفت: آیا سزاوار است در کشوری که عنوان ام‌القرای جهان اسلام را به دوش می‌کشد مردم شاهد دست‌اندازی به بیت‌المال و افساد بعضی از آقازاده‌ها باشند؟

  • عربستان روزگار سختی را می‌گذراند. کسانی که با تاریخ منطقه آشنا هستند می‌دانند که اگرچه عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است و درآمدهای سرشاری داشته است و این درآمدها همواره منشأ قدرت آن کشور بوده، ولی اعتبار اصلی این رژیم در جهان اسلام بواسطه وجود حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه در آن کشور است و آنان بزرگ‌ترین افتخار و لقب خود را «خادم حرمین الشریفین» می‌دانستند و در جهان اسلام بویژه نزد اکثریت اهل تسنن به این صفت شناخته می‌شدند.