حفظ وحدت
  • احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس در گفت وگو با افکارنیوز:

    آزادیخواه گفت: این روزها دشمنی ها به حدی آشکار است که دیگر لازم نیست برای آگاه سازی مردم، فتنه های سال های گذشته یا دهه های قبلی را مرور کنیم. بنابراین حفظ وحدت ملی در راستای حفظ منافع ملی کشورمان از اولویت های فعلی ماست.

  • ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با افکارنیوز:

    ابوترابی گفت: در سالی که گذشت شاهد بودیم که دشمنان کشورمان در دشمنی با ما جدی بودند. اما باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران نیز در ایستادگی و مقابله در برابر فتنه ها و دشمنی و نقشه های توطئه آن ها جدی است.

  • درباره اینکه وحدت ملی باید در مقاطع مختلف زمانی رعایت شود تاکنون بسیار سخن گفته شده است. کم نیستند صاحبنظرانی که بر این موضوع تاکید دارند که در برهه های خاصی که دشمن فشار بر کشورمان را افزایش داده، همه نیروهای سیاسی و مدنی باید وحدت خود را حفظ کنند تا طرف مقابل گمان نبرد می تواند با فشار اقتصادی، سیاسی یا نظامی، ایران را به عقب نشینی وادارد.