دولت سیزدهم
  • عضو کمیسیون شوراهای مجلس ضمن انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای انتقال پایتخت در دولت سیزدهم گفت: این موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهم کرد.

  • پروژه راه‌آهن همدان- سنندج اخیرا توسط رئیس جمهور افتتاح شد که براساس نامه سال ۹۹ سازمان برنامه و بودجه به وزیر وقت راه؛ این پروژه در پایان دولت دوازدهم حدود 60 درصد پیشرفت داشته است.

  • برای ساخت مسکن دو مسئله و چالش مهم پیش‌روی دولت بود که بخش اول آن یعنی عرضه زمین با مقابله دولت سیزدهم علیه انحصارطلبان در عرضه زمین و افزایش عرضه از طریق شکستن انحصار زمین و توسعه افقی شهر به خوبی جلو رفته است ولی پس از عرضه زمین، باید ساخت مسکن آغاز شود که نیازمند تأمین مالی است که این نقطه کلیدی و راهبردی به دلیل ناهمراهی شبکه بانکی به پاشنه آشیل ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی تبدیل شده است.

  • بلاروس، در نظم نوین جهانی، در تکاپوی عبور از سایه تحریم غرب و چرخش به سمت فرصت‌های نهفته در شرق است. مسیری که جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها پیش برای خود ترسیم کرده و در آن گام برداشته است. اکنون اتکا به این تجربه، مهم‌ترین انگیزه گسترش روابط تهران و مینسک است.

  • سخنگوی دولت با اشاره به مسائلی که درباره مهاجرین افغانستانی مطرح شد، گفت: دو مسئله پیش روی ماست یکی این که یک هجمه رسانه‌ای که اخیرا شروع شده را باید بفهمیم و در دام آن قرار نگیریم و دوم این که واقعیت این موضوع را بپذیریم و به فکر ساماندهی آن باشیم.

  • فداحسین مالکی در گفت وگو با افکارنیوز:

    مالکی گفت: با یک نگاه کوتاه به عملکرد دولت در سیاست خارجی و روابط بین الملل کشورمان می توانیم توسعه روابط و افزایش قدرت ایران را ببینیم که به مرور سبد دستاوردهای سیاست خارجی را پربارتر خواهد کرد.