دین
  • نگاه بیشتر ادیان این است که در امر ازدواج بنا بر کفویت دینی زوجین گذاشته شود، اما گاهی دختر و پسر جوان تنها با تکیه بر ظواهر از نقش مهم تفاوت های اعتقادی در زندگی مشترک غافل می‌مانند.

  • اما بعد از تحلیل اصل وجود ملائکه و چگونگی عمل آنها فهمیده می شود که نه تنها ارتباط با آنها ناممکن نیست بلکه هر لحظه و در همه امورمان با آنها مرتبطیم و در واقع با آنها زندگی می کنیم.

  • کارشناس علوم قرآنی گفت: افراد با خواندن دعای ندبه که از بزرگی و عظمت آن مطالب بسیاری نقل شده، خود را به عنوان منتظر معرفی می کنند.

  • دین اسلام یک دین اجتماعی است و اساس آن اتحاد و اتفاق است و مهمترین هدف آن ایجاد الفت در میان دلها است و نفاق و اختلاف را از همه چیز منفورتر می شمارد.

  • آیت الله مجتهدی:

    آیت الله مجتهدی اظهار کردند: :ازپروردگارت بترس.تقوای‌خدااختیار کنید پلیس مخفی داشته باشید که گناه نکنید. چشمتان،گوشتان، زبانتان، اعضا و جوارحتان بترسد از اینکه گناه بکنید.به چراغ قرمز دین که رسیدید ( کارهای حرام ) ترمز کنید.

  • در آموزه‌های دینی و سیرۀ پیشوایان دین در رابطه با مسئلۀ نگهداری حیوانات خانگی از قبیل خروس، مرغ، گوسفند، بز ماده شیرده و کبوتر و حتی مواظبت از گربه روایاتی به دست ما رسیده است که وجود این روایات استحباب و ثواب در امر نگهداری این‌گونه حیوانات را می‌رساند، لذا نگاه دقیق دین و آموزه‌ای اسلامی به امر نگهداری حیوانات خانگی می‌توان مبیّن اهتمام آموزه‌های دینی به بهره‌گیری از فواید مادی و معنوی حیوانات خانگی و نیز رعایت حقوق حیوانات باشد.