رئیس جمهور
  • محمدبیگی نماینده در گفت و گو با افکارنیوز:

    نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه عملکرد جمهوری اسلامی به رفتار متقابل دولت‌های مختلف بازمی گردد، اظهار داشت:ما تجربه دولت‌های مختلف را داشتیم بر همین اساس رئیس جمهور آینده باید بتواند بر مشکلات فائق آید تا در مدیریت جهانی بتواند نقش ایفا کند،جمهوری اسلامی ایران فراتر از مرزها صاحب سبک و ایده برای حکمرانی جهانی است.

  • ظهره وند در گفت وگو با افکار نیوز:

    منتخب مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه رئیس جمهور جدید باید از تجربیات موفق شهید جمهور استفاده کرده و مسیر صحیح را انتخاب کند،اظهار داشت:آیت الله رئیسی طی دوران کوتاه ریاست جمهوری خود دستاوردهای مثبتی را کسب کرد و بیشتر جهت گیری‌ های ایشان منجر به تسریع در پیشرفت و تثبیت موقعیت کشور شد، بی تردید رئیس جمهور آتی نیز باید با همین رویکرد و جهت‌گیری سکان دولت را به دست گیرد.

  • ابراهیم پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکار نیوز:

    منتخب مردم در مجلس دوازدهم پیرامون اهمیت مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم افزود: از مردم درخواست داریم تا با مشارکت گسترده خود در انتخابات برگ زرین دیگری در نظام جمهوری اسلامی رقم بزنند، با توجه به حضور مردم در مراسم تشییع و تدفین شهید جمهور آیت الله رئیسی انتظار داریم که رئیس جمهور بعدی ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار در خدمت رسانی به مردم باشد.

  • قاضی زاده هاشمی در صفحه‌ی خود در پاسخ به معصومه ابتکار نوشت: انسداد شمایید که با بی تدبیری مردم را ناامید کردید. در روز‌های گذشته معصومه ابتکار گفته بود که با شهادت رئیس جمهور، راه انسداد سیاسی باز شد.