رفع مشکلات معیشتی
  • بسطامی در گفت و گو با افکارنیوز:

    بسطامی گفت: زمانی که مجلس و دولت دریک مسیر حرکت کنند و براساس آمارهای واقعی برنامه‌ها را تنظیم و قوانین را تصویب کنند، مردم در آسایش خواهند بود.