رهبر فرزانه انقلاب اسلامی
  • رسیدن انقلاب اسلامی ایران به مرز ۴۰ سالگی و عبور از سد توطئه‌ها و دشمنی‌های گوناگون و تهدید مستمر و دائمی که شامل طیف گسترده‌ای از جنگ مستقیم و سخت نظامی، جنگ نیابتی، جنگ نرم و جنگ اقتصادی بوده، نشان دهنده استحکام انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن می‌باشد و تا زمانی که وحدت کلمه مردم را در پشتیبانی از خود داشته باشد، ماندگاری آن تضمین شده است و هیچ خطری موجودیت و بقای آن را تهدید نخواهد کرد.