سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه داشت تغییر ذائقه در گردشگری است و به جای اینکه افراد ساعت‌ها در ترافیک شمال وقت خود را تلف کنند مسیرهای دیگر گردشگری و انواع گردشگری دیگر را باید تبیین کرد.

  • در حالی که بازار جابجایی در آخرین سال کابینه دولت یازدهم داغ شده است، زمزمه شده که گزینه رئیس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان، «مسعود سلطانی فر»، رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.