سندروم هاوانا
  • علائم «سندروم هاوانا» بیش از پیش در میان دیپلماتهای آمریکا و افسران و ماموران سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) گزارش می شود، موضوعی که این روزها به یکی از نگرانیهای واشنگتن تبدیل شده است.

  • منابع رسانه‌ای گزارش دادند، واشنگتن یک افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در صربستان را که هدف بیماری مرموز «سندروم هاوانا» قرار گرفت، از این کشور خارج کرد.