شورای شهر
  • قناعتی درخصوص کم کاری اعضای شورای شهر گفت: ما تا کنون مصاحبه پاسخ دهنده ای به مردم از سوی شورای شهر نداشته ایم که نشان دهنده اهتمام آنها به مسائل شهری باشد که مثلا چرا خط 6 و 7 را تعطیل کردند؟

  • در راستای فرآیند تدوین برنامه شهرتهران، فاز چهارم برنامه که به تعیین اولویت بندی راه حل ها و اخذ نظرات تخصصی اعضای کمیته فنی دررابطه با خروجی های مطرح شده اختصاص داشت، به پایان رسید. در همین راستا و به منظور تهیه و تدوین پیش نویس سطح اول برنامه با عنوان "سطح راهبردی" جلسه کمیته فنی با هدف بررسی و تصویب انجام شد. حجت اله میرزایی معاون برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در این باره گفت: طرح ها،پروژه ها و سیاست های اجرایی منطبق با برنامه سوم تکمیل شده است و جلسات کمیته فنی به بررسی اهداف راهبردی برنامه در حوزه های مختلف اختصاص دارد بدین معنا که برای هر یک از حوزه های تعیین شده تعدادی برنامه راهبردی و راهبرد در نظر گرفته شده است. به گفته میرزایی حوزه های کلیدی مطرح شده در برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به پیشنهاد اعضای شورای شهر تعیین شده است. وی برنامه راهبردی را بالاترین سطح برنامه ریزی شهری خواند و هدف از آن را تعیین اهداف راهبردی و چگونگی دستیابی به آن اهداف در قالب جهت گیری راهبردی معرفی کرد. میرزایی با اشاره به سطوح مختلف برنامه راهبردی افزود: برای تدوین برنامه راهبردی شهر تهران، قوانین و اسناد توسعه در سه سطح ملی،سطح منطقه ای(فراشهری) و سطح محلی (شهری) مورد توجه قرار گرفته اند.

  • عضو شورای شهر تهرانبا تأکید بر اینکه تعداد کودکان کار بیشتر نشده است، بلکه این کودکان بیشتر دیده می‌شوند، گفت: شاید از نظر آماری نسبت به جمعیت در نسل‌های گذشته تعداد کودکان کار بیشتر بود اما فراوانی آنها به چشم نمی آمد.

  • اقبال شاکری گفت: در حال حاضر بیم آن می رود که ما یک بار دیگر مسائلی چون موضوعات و انحلالی که در شورای اول به وقوع پیوست را در شورای پنجم به نظاره بنشینیم. مسلما تمام تنش‌های ایجاد شده خطر سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد.

  • بررسی عملکرد یکساله شورای شهر تهران در گفت و گوی قناعتی با افکارنیوز:

    عضو سابق شورای شهر تهران گفت: اساس در ارائه گزارش یکساله مهم‌ترین کار شورا تدوین برنامه 5 ساله سوم است که باید مشخص کنند که برش خورده سال 98 چه برنامه‌ای در پیش دارند.