عزت ملت
  • حسین رئیسی در گفت‌وگو با افکارنیوز:

    رئیسی گفت: عزت در دیپلماسی زمانی تامین خواهد شد که روز به روز در تامین نیازهای داخلی کشورمان توامندتر شویم و نیازمندیمان به بیرون از مرزها کاهش یابد و در زمان مذاکرات بدانیم حد و مرزهای انعطاف و خطوط قرمز چیست.