علی‌ بن ابی‌طالب
  • سلمان که از نخستین بیعت‌کنندگان با علی‌ بن ابی‌طالب بود، بعد از سقیفه تلاش می‌کرد با هدف ایجاد اقلیت‌های متدین، در حکومت باشد. این دوره را می‌توان دوره‌‌ عبور از تقیه‌‌ حفاظتی و آغاز تقیه‌‌ نفوذی دانست.