فلسفه
  • مأموم اگر دو رکن پیاپی از امام عقب یا جلو بیفتد، دیگر نباید آثار نماز جماعت را بر خود بار کند؛ این مقدار جلو زدن یا عقب ماندن از امام یعنی گویی فرد، فلسفه جماعت را متوجه نشده و شایستگی اقتدا را ندارد. یکی از اهداف جماعت، تمرین همراهی و تبعیت از امام است که گاهی نادیده گرفته می‌شود؛ حال آنکه در برخی موارد، موجب بطلان نماز می شود.

  • پیشکسوت استقلال گفت: واقعاً باعث تأسف است که داور صحنه‌ای که روبه‌رویش بود را ندید. اصلاً می‌گوییم ندید! آیا داوران پشت دروازه و کمک‌ها هم ندیدند؟ اصلاً فلسفه ایستادن داوران پشت دروازه چیست؟

  • مصطفی دنیزلی در نشست خبری بعد از دیدار تیمش مقابل نساجی گفت: امروز یکی از سخت ترین بازی های خارج از خانه ما بود. نساجی تیم جنگنده‌ای است و امروز برای ما دو رقیب در این بازی وجود داشت. یک رقیب ما زمین بازی و رقیب دیگر نساجی بود.

  • اجلاس اخیر «G7» چندمین نشست کشورهای غربی بود که با عبارت تکراری «پایان بدون نتیجه» خاتمه یافت؟ به جرئت می توان گفت، در سال های اخیر تقریبا اکثر نشست ها و اجلاس هایی از این دست در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی محیط زیستی بدون دست یابی به نتایج مد نظر به پایان رسیده است. جالب این جاست حل این اختلاف ها، فلسفه شکل گیری این اجلاس ها و نشست هابوده است.