قانون هدفمندی یارانه ها
  • یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.

  • حسین عبده تبریزی مشاور اقتصادی دولت گفت: محاسبات نشان می داد که حدود ۱۸ هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آن ها (دولت گذشته) برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه آن را به حدود ۴۵ هزار تومان افزایش دادند.

  • سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که 200 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مردم داده می شد در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی فقط 160 میلیارد تومان بود.