قرارداد راهبردی
  • ایران و چین در حال تعمیق و گسترش روابط میان خود هستند و این موضوع، چه در زمینه قرارداد راهبردی میان ایران و چین و چه در زمینه پیوستن ایران به «پیمان شانگهای» قابل‌مشاهده است. در موردِ نخست، قرار است سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینه‌های زیرساختی در اقتصاد ایران (ازجمله در حوزه بنادر، جاده‌ها، مخابرات و حوزه انرژی) افزایش پیدا کنند و در مورد دوم، نفوذ چین و روسیه در «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organisation) موجب شد که تاجیکستان که مخالف عضویت ایران بود، به‌راحتی از موضع خود کوتاه بیاید.