معدن
  • مهدی رحمانیان، با اشاره به تلاش مسئولان اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم مسئولان بلافاصله و بی درنگ کارها و اقداماتی که سالها باید انجام می دادند در ظرف یک یا دوهفته انجام دهند؛ اتفاقاتی که افتاد باید به فال نیک گرفت و بپذیریم رُخ نمونی از رگه هایی که در زیر پوست جامعه جریان دارد بود به همین جهت باید رگه های آن را همانند معدن کشف کنیم.

  • امروزه کارها و مشاغل بسیار مشکل و دشواری در دنیا وجود دارد که ممکن است ما یک ساعت هم توان انجام آن را نداشته باشیم اما افرادی در این حرفه ها مشغول به کار هستند.

  • کتال محسنی با بیان اینکه واحدهای معدنی اطراف تهران بیشتر درمناطق شهریار وشهر قدس متمرکز هستند،گفت: با برداشت از معدن، زمین از حالت طبیعی خود خارج و ماشین هایی که مواد معدنی را به صورت مداوم تلنبار کرده ، چاله ای ایجاد می کنند که همین چاله های شن و ماسه با کوچکترین وزش باد به اطراف پخش و ایجاد آلودگی می کنند.

  • علی رغم فراوانی تعداد دختران در اکثر رشته های دانشگاهی و جلو افتادن آنها از پسران در برخی رشته ها، شاید دانشکده های مهندسی معدن از جمله معدود دانشکده هایی باشد که دانشجوی دختر در آن بسیار کم دیده می شود؛ اما همان دانشجویان دختر هم اگر بخواهند در راستای رشته شان وارد بازار کار شوند، با دردسر های زیادی روبه رو هستند .

  • وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد : شورای عالی معادن باید پروانه های معدنی را که با شرایط مطلوب به بهره برداری نرسیده است ، ابطال کند.