مغز
  • در خصوص برنج باور کلی جامعه بر روی چاق کنندگی و مضر بود مصرف برنج برای انواع بیماری استوار شده است که صحیح نیست؛ برنج در صورت پخت صحیح و مصرف متعادل میتواند یکی از سالم ترین مواد غذایی آشپزخانه شما باشد.

  • نتایج یک پژوهش نشان داد که تماشای بیش از حد تلویزیون در دهه دوم زندگی انسان می‌تواند در ادامه زندگی به مغز آسیب برساند.

  • یک متخصص غدد اطفال در ارتباط با بلوغ زودرس در دختران و پسران اظهارداشت: مصرف استروژن خارجی و داروهای خوراکی حاوی استروژن همچنین وسایل آرایشی غیراستاندارد حاوی استروژن می‌تواند سبب بروز بلوغ زودرس در دختران شود.

  • نتایج یک پژوهش نشان داد که تماشای بیش از حد تلویزیون در دهه دوم زندگی انسان می‌تواند در ادامه زندگی به مغز آسیب برساند.

  • اگر دندان فردی در سانحه‌ای طبیعی یا به علت تصادف می‌شکست و آسیب می‌دید، راهی برای ترمیم طبیعی آن وجود نداشت. اما پژوهشگران برای اولین بار توانستند با استفاده از سلول‌های بنیادی به دست آمده از دندان یک کودک یک دندان آسیب دیده و مرده را به حالت عادی بازگردانند.