نخیلات
  • مسئول سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: خرما و میگو دو محصول استراتژیک استان بوشهر هستند، نشست‌های تخصصی مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصولات در استان بوشهر انجام‌شده است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان اجرا خواهد شد.