پرداخت عادلانه یارانه‌ها
  • رئیس سازمان صدا و سیما گفت:صدا و سیما تریبون خود را برای تبیین نظام پرداخت یارانه‌ای و انتقال دیدگاه‌های مردم به مسؤلین و انتقال توضیحات و تبیین مسئولین به مردم در اختیار دولت قرار داده است.