پول
  • دخترک از بازی دست کشید و نفس زنان پیش پدرش دوید و گفت: «بابا پول بده برم بستنی بخرم.» پدر دست در جیب اش کرد و از میان پول هایش دوهزار تومانی آبی رنگی بیرون کشید و به دست دختر داد. دخترک با اعتراض گفت: «نه این کمه، از اون پول سبز‌ها بده.» پدر خندید و گفت: «پول سبز دیگه چیه؟ آهان اینو میگی! این واسه بستنی زیاده.

  • کوچکی نژاد به افکار نیوز خبر داد؛

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به شکایت سیف از ما نمایندگان، ما هم می خواهیم از وی به دلیل خیانت به مردم در خصوص پول هایشان در موسات مالی – اعتباری به دادسرا شکایت کنیم.

  • اکبر آن سوی خط ماشین می‌راند و با صدایی دورگه خبر می‌دهد همین چند روز پیش در یکی از پارتی‌های مختلط،‌ مصرف تونی و عوارض بعدش را دیده و پَک‌های مشمایی تونی را هم در دست گرفته و شنیده که تونی را در لوله‌های بندانگشتی شبیه لوله آزمایشگاه هم می‌فروشند، گِرمی و هر گرم برای پنج، شش نفر تازه‌کار.

  • رئیس سابق شورای شهر تهران افزود:‌اگر نتوانند مترو را در تهران تقویت کنند می‌توان گفت که کار عمده‌ای را انجام ندادند، خط 7 مترو باید راه‌اندازی شود و دلیلی برای تعطیلی این خط وجود ندارد چراکه نواقص را می‌توان در حین فعالیت خط رفع کرد.

  • داده‌های مؤسسه تشریفاتی انگلیسی «bridebook» نشان می دهدمراسم عروسی سلطنتی «شاهزاده هری»، نوه ملکه انگلیس و «مگان مارکل»، بازیگر آمریکایی، حدود 42.8 میلیون دلار هزینه داشته است. اما به نظر می رسد که بیشتر این پول صرف تدابیر امنیتی مجلس عروسی شده است.