کانون های فرهنگی
  • احمد مسجد جامعی گفت: تلاش داریم امسال با مشارکت افزون تر تمامی سازمان ها و گروه های مردم نهاد روز تهران با شکوه بیشتری برگزار شود.

  • در لیست خرید کتاب ارشاد دو کتاب عطا‌ءالله مهاجرانی مفسر کنونی شبکه بی‌بی‌سی فارسی به چشم می‌خورد. ارشاد از کتاب «افسانه نیما» صد نسخه خریده است. همچنین از این کتاب نیز ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد صد نسخه خریده است!