کمیسیون اقتصادی
  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین پیگیری های دولت برای اجرای SPV گفت: چند روز قبل چند تن از مسئولان ایران با گروهی از اتحادیه اروپا نشستی برگزار کردند و مقرر شد که تقسیم کاری بین سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس انجام شود تا بتوانند سازوکار اجرایی این حوزه را عملیاتی کنند.

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه یکی از راه‌های عبور از تحریم‌ها است،گفت: من می‌توانم ۱۰ الی ۱۱ راه برای مدیریت تحریم‌ها ارائه کنم چرا که ما ۷ الی ۸ مورد آن را در دوره گذشته و در دولت قبل عملیاتی کردیم.

  • نادر قاضی‌پور در نشست عصر دیروز کمیسیون اقتصادی به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از گمرک انتخاب شد همچنین زهرا سعیدی و عامر کعبی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های یارانه پنهان و تاثیر آن بر اقتصاد کشور گفت که در برخی موارد نزدیک کردن قیمت‌ها به واقعیت امکان‌پذیر نیست و راهکار دیگر این است که یارانه به صورت سرانه به مردم داده شود تا مردم قدر یارانه را بدانند.