گاز
  • معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: براساس آخرین آمار، میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته به طوری که سال قبل حداکثر نیاز ما به شبکه برق ۲۹ تا ۳۰ هزار مگاوات بود، اما این عدد به ۳۳ هزار مگاوات رسیده است.

  • کارگروه هماهنگی و پیشگیری از افت فشار گاز ومدیریت بهینه مصرف در تهران مصوب کرد تا از چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ تا اطلاع ثانوی سیستم‌های گرمایشی همه ادارات، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های لشگری و کشوری واقع در استان تهران از ساعت ۱۸ از مدار خارج شود.

  • با ثبت مصرف ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی در ۲۴ ساعت گذشته، رکورد مصرف گاز در بخش خانگی شکست.

  • عبادی تامین 70 درصد از سبد سوخت گازی کشوردر پارس جنوبی را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و با اشاره به اثرگذاری مستقیم بر ایجاد اشتغال و رشد صنایع پایین دستی گفت: وابستگی ده ها مجتمع پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه به منابع گازی این میدان ، وظیفه مهم کارکنان مدیریت تولید و عملیات در زمینه تولید ایمن و پایدار را بیش ازپیش روشن می سازد.

  • مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز خاطرنشان کرد: روز گذشته در بخش خانگی 500 میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است که اگر 10 درصد مصرف را کاهش دهیم 50 میلیون مترمکعب صرفه جویی می شود که به اندازه تولید یک فاز پارس جنوبی است.