گردشگری
  • کارشناسان در وبینار الزامات حکمرانی در حوزه گردشگری شهر تهران تاکید کردند:

    اصلی ترین چالش گردشگری تهران وجود متولیان متعدد و مدیریت چندگانه است. دستگاه ها و نهادهای بسیاری در این حوزه نقش آفرینی می کنند اما هیچ کدام امکان تصمیم گیری نهایی ندارند. فقدان متولی واحد و یگانه، گردشگری ما را به جایگاه سیزدهم در منطقه منا (MENA) رسانده و از سوی دیگر موضوع حکمرانی گردشگری در اسناد بالادستی کشور مورد بی مهری قرار گرفته است. به نظر می رسد مدیریت گردشگری ایران نیازمند تحول جدی است.

  • ستاد ملی مقابله با کرونا ورود به شهرهای قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده است و ورود به شهرهای آبی و زرد نیز با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکانپذیر است.

  • هر چند آمار دقیق، قطعی و متقنی از تعداد کولبران در ایران موجود نیست، اما آمار‌های غیررسمی از فعالیت ۸۰ تا ۱۷۰ هزار کولبر در مرز‌های غربی کشور حکایت دارد.

  • فعال حوزه گردشگری و آثار تاریخی گفت: هزاران مکان تاریخی در کشور در حال فرسایش و تخریب است و بعضی از افراد سودجو برای کشف گنج به تخریب این آثار پرداخته‌اند و وزارت میراث فرهنگی هیچ اشرافی بر این اماکن ندارد.