گروه‌های تروریستی
  • افکارنیوز در گفت و گو با کارشناس مسائل سیاسی بررسی کرد:

    غفاری گفت: مقامات غربی در صدد هستند تا با اعمال انواع فشارهای سیاسی و رسانه‌ای و تبلیغاتی یا حتی اقدامات نمایشی در پارلمان اروپا به ایران فشار بیاورند.

  • همان گونه که در بحران اوکراین، تبعیت کورکورانه اروپا از آمریکا، کشورهای قاره سبز را در بحرانی عمیق فرو برد، در قضیه اقدام پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه در فهرست گروه های ترویستی نیز بار دیگر دود آن به چشم سران بروکسل خواهد رفت.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سپاه با حذف داعش امنیت را به جهان و بخصوص اروپا بازگرداند، گفت که رفتار پارلمان اروپا در صدور قطعنامه علیه سپاه از سویی و مخالفت با تعلیق برجام به این معناست که می‌خواهند با اقدامات سیاسی، در مذاکرات امتیاز بگیرند.

  • نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا در صدور قطعنامه برای قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را نشانگر دنباله روی سران این قاره از آمریکا دانست و گفت: این قطعنامه با رویکرد سیاسی صادر شده و پاسخ ایران را به دنبال خواهد داشت.