گروه های مقاومت فلسطینی
  • سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخلاف برخی دیدگاه ها که معتقدند رویدادها اخیرحلقه تحریم ها علیه ایران را تنگتر خواهد کرد، تحلیل من از آثار اقتصادی اتفاقات اخیر این است که این تحولات، پروسه رفع تحریم های اقتصادی ایران را هموارتر خواهد کرد.