گمانه‌زنی‌
  • ملک‌شاهی:

    رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گمانه‌زنی‌هایی درخصوص کابینه آینده در جامعه ایجاد توقع می‌کند و می‌تواند موجب موضع‌گیری‌های بی‌جهت شوند در حالی‌که بسیاری از آنها اصالتا واقعیت ندارد.