FATF‌
  • به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.

  • اجرای 90 درصدی دستورالعمل FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشورمان در پی نداشت و موجب گشایش در امور اقتصادی نشد. این در حالی است که دیگر اعضای FATF به مراتب تعهدات کمتری نسبت به ایران انجام داده بودند.

  • میزان فروش نفت در شرایطی که در دولت گذشته به بهانه‌هایی چون خروج ترامپ از برجام و تحریم‌ها به حداقل ممکن رسیده بود، به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس در دولت سیزدهم با فعال کردن دیپلماسی انرژی و بدون برجام و FATF از ۱.۵ میلیون بشکه در روز عبور کرده است.

  • توجه دولتمردان سیزدهم به قدرت‌های غیرغربی جهان باعث شد تا اعتماد کشورهایی همچون چین و روسیه به ایران افزایش پیدا کند و چراغ سبز سازمان همکاری شانگهای و حتی کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های نوظهور جهانی برای کشورمان روشن گردد.

  • ایران بدون برجام و بدون FATF عضو دائمی و رسمی سازمان اقتصادی ‌شانگهای شد. همان‌طور که بدون برجام و بدون FATF، در واکسیناسیون کرونا رکورد زده و از 700 فوتی در روز رسیدیم به رکوردهای متوالی در روزهای بدون فوتی کرونا.