جنگ جهانی
  • سردبیران یک نشریه معروف آمریکایی جو بایدن را یک بحران قریب‌الوقوع دانستند و خواستار کناره‌گیری او از ریاست‌جمهوری آمریکا شدند و دلایل خود را برای این اظهار نظر برشمردند.

  • بعید است که جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه با مرکز آن در غزه به یک جنگ جهانی تبدیل شود، اما خطرات به اندازه کافی واقعی هستند هم از نسل کشی در غزه آن گونه که بسیاری از کارشناسان اکنون از وقوع آن می‌ترسند و هم از تشدید تنش بیش‌تر که در نتیجه آن قلب نفت خلیج فارس شعلع ور شده و به اقتصاد جهانی در خارج از محور خود آسیب خواهد رساند.

  • یکی از نشانه‌هایی که اندیشمندان حوزه روابط بین الملل با استناد به آن از نزدیک بودن جنگ جهانی سوم خبر می‌دهند، افزایش شمار بحران‌های بین المللی در جهان است.

  • خاک و زمین ما را با بمب شخم بزنید ما از جنس خاک نیستیم ما از جنس آسمان هستیم. شمایان چون نمرود تیر به آسمان پرتاب می‌کنید!

  • بحران اوکراین و غزه اگرچه دارای تفاوت هایی است اما حضور مداخله گرایانه آمریکا برای افزایش نقش خود در اروپا و منطقه خاورمیانه از طریق ایجاد جنگ های نیابتی بعنوان نقطه مشترک این دو بحران تحلیل می شود.

  • آنچه این روزها در غزه شاهدیم، نمایشگاهی از توحش و خونریزی است که آمریکا به وسیله سگ هار نجسش در خاورمیانه برپا کرده تا به خیال خود از ۸ میلیارد جمعیت کره زمین زهر چشم بگیرد.