محصولات کشاورزی
  • آمارها حکایت از این دارد که کردستان در قعر جدول توسعه و در صدر جدول محرومیت و کمبودهای اقتصادی قرار دارد، استانی که ظرفیت های خدادادی آن بسیار بیشتر از تصور است ولی به گفته رییس جمهور از آن بهره‌برداری درستی نشده است.

  • وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در توئیتر بدون اشاره به نقش واشنگتن و ناتو در وقوع جنگ اوکراین نوشت: اوکراین منبع مهم محصولات کشاورزی و بخش حیاتی در زنجیره تامین غذا در جهان است.

  • رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با افکارنیوز تاکید کرد:

    رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:ما در پیگیری‌های مان در سال گذشته وزارت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم تا در راستای محصولات کشاورزی همه بسترها را مهیا کند.

  • معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌اولین اقدام وزیر جهاد کشاورزی این بود که قانون انتزاع که از سال 92 تصویب شده بود و بر روی زمین مانده بود را اجرا کرد و تمام اختیارات تولید و توزیع محصولات کشاورزی و غذایی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

  • در پی التهابات غیر واقعی در بازار گوشت در کشور، شب گذشته جلسه اضطراری برای کنترل آن در دفتر وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده و تصمیمات مهمی نیز در این باره اتخاذ گردیده است.