اسفنانی
  • مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: اگر اجناس مغازه‌ای 2 نوع قیمت دارد و پیش از حضور بازرس تعزیرات اتیکت قیمت شان را تغییر دهند و بعد از خروج بازرسان، قیمت‌ها را به روال سابق برگرداند قطعا تخلف کرده و با آن برخورد قاطع خواهیم کرد.

  • اسفنانی گفت: متاسفانه اتفاق بدی که اخیرا توسط برخی از آژانس‌های هواپیمایی در کشور رخ می‌دهد این است که ایرلاین‌ها قیمت بلیت را تعیین می‌کنند و بعد بلیت را به یک شرکت یا آژانس هواپیمایی واگذار می‌کنند و در ادامه هم این شرکت‌ها یا آژانس‎های هواپیمایی بلیت هواپیما را به شرکت‌های دیگر عرضه می‌کنند.

  • اسفنانی:

    اسفنانی عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت نامطلوبی در جامعه برقرار است و باید به سمتی حرکت کنیم که از آن چه که هستیم بهتر شویم، هرچند که دستیابی به جامعه مورد نظر مردم و مسئولان سخت است اما باید برای رسیدن به آن اقدام کنیم.