اعمال حج
  • امروز روز عرفه است ، روز مناجات و نیایش با معبود . میگویند اگر شبهای قدر را از دست دادید و سیمتان به آن قدرت لا یزال متصل نشد ، عرفه را از دست ندهید ! و گفته اند که "من عرف نفسه فقد عرف ربه" هرکس خودش را شناخت خدایش را میشناسد .