افزایش حقوق معلمان
  • سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه از افزایش حقوق معلمان به هر شیوه و روشی استقبال می‌کنیم، گفت: اینکه قرار است حقوق معلمان ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند بسیار خوب است اما رتبه‌بندی نیاز به آئین‌نامه و دستورالعمل دارد.

  • مدتی است صحبت های مختلفی از افزایش حقوق کارمندان دولت به گوش می رسد. در این میان فرهنگیان و بالاخص معلمان وضعیت معیشتی سخت تری دارند و لازم است توجه بیشتری به بحث افزایش حقوق و نگرانی های این قشر صورت بگیرد.