انجمن اوتیسم ایران
  • مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با بیان اینکه هزینه ماهانه نگهداری یک فرد اوتیسم بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، بر انجام غربالگری سطح یک توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد.

  • محسن پیرهادی ،نایب رئیس فراکسیون انقلاب:

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت کشور و... می توانند در جهت رفع مشکل افراد طیف اوتیسم اقدام کنند.