اوراق گام
  • مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

  • اوراق گام یک ابزار بازار محور با قابلیت نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولید تسهیلات ارائه می‌دهد.

  • رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی صدور اوراق گام در بانک ملی گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم قصد رونق تولید و حمایت از بخش غیرنفتی اقتصاد دارد و امروز هم با همین هدف از عملیات اجرایی طرحی رونمایی می کنیم که هدف آن تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی است.