بافت جمعیتی
  • "جنگ نفت" و "تغییر در بافت جمعیتی" فصل دوم بحران سوریه است و رئیس جمهوری این کشور ظرف کمتر از یک هفته از "جنگ چریکی" به منظور خارج کردن نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای از خاک کشورش خبر داده و جالب‌تر اینکه اظهارات را حال چه به صورت تصادفی و چه ضمن هماهنگی با هم‌پیمان خود، مسکو از طریق رسانه‌های روسیه اعلام کرده است.