بلیت تک سفره
  • قیمت یا هزینه بلیت مترو در صورت استفاده از کارت بلیت آن، به‌صورت هوشمندانه محاسبه می‌شود. در واقع، این هزینه تابع مسافت طی‌شده با مترو بوده و به ازای هر کیلومتر ۱۴۷ قیمت پایه ورود به مترو افزوده می‌شود.

  • مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: از فردا قیمت بلیت تک‌سفره مترو در خطوط درون‌شهری به ۳۲،۶۷۴ ریال و در خط ۵ به ۳۷،۴۰۰ ریال کاهش خواهد یافت.