بیمه فصد و حجامت
  • به تازگی وزارت بهداشت از بیمه شدن خدمات فصد، حجامت و بادکش خبر داده است، خدماتی که در دایره طب سنتی ایرانی می‌گنجد. با این حال هزینه کردن از منابع دولتی برای سه «عمل یداوی» با توجه به شرایط و منابع محدود بیمه‌‎ها موافقان و مخالفانی دارد که نیازمند بررسی است.