تدروس آدهانوم
  • سازمان جهانی بهداشت:

    دبیر کل سازمان جهانی بهداشت موج فعلی همه گیری ویروس کرونا را بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار همکاری جامعه جهانی برای مهار این بیماری شد.

  • سازمان جهانی بهداشت:

    «تدروس آدهانوم» رئیس سازمان جهانی بهداشت روز شنبه گفت که همه‌گیری ویروس کرونا که جهان را در سال 2020 در نوردید آخرین همه‌گیری نخواهد بود.