تسهیلات مسکن جوانان
  • مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

  • بانک مسکن نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان را از ۱۱ به ۹ درصد کاهش داد و به دارندگان این حساب در شهر تهران در سال پانزدهم تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند که این نرخ سود شامل حال قراردادهایی که 22 آبان ماه منعقد شده می شود.