تضعیف ایران
  • دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: واقعیت این است که بین آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر سر تضعیف جمهوری اسلامی ایران توافق و تقسیم کار واقعی صورت گرفته است.

  • ژولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس روز گذشته و در حالی که از درون سفارت اکوادور در لندن – جایی که اکنون برای چند سال است که تبدیل به تبعیدگاه و زندان وی شده است – سخن میگفت، افشا کرد که ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش در سال 2006 و قبل از آغاز جنگ داخلی در سوریه نقشه سرنگونی دولت سوریه را کشیده بوده است.