تعدیل نیروی کار
  • صولت مرتضوی اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد کارگران به نسبت ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر موافقت کرده‌اند که افزایش به آیتم‌های اصلی تمرکز کند. در این زمینه، شورای عالی کار هم هیچ پیشنهاد دیگری ارائه نداد.

  • کارگرانی که چندین ماه است با وعده‌های مختلف مسئولان استان و مدیران کارخانه چشم انتظار شنیدن خبرهای خوش از چرخیدن چرخ‌های تولید کارخانه، دریافت مطالبات و غیره هستند روز گذشته باخبر تعدیل نیرو در کارخانه روبه‌رو شدند.

  • رئیس انجمن نساجی با بیان اینکه تعدیل نیروی کار در صنعت، ابتدای سال 95 با شدت بیشتری نسبت به امسال انجام خواهد شد، گفت: هیچ گشایشی در زمینه ال‌سی و سوئیفت اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی بخشنامه جدید مالیاتی به صنایع ابلاغ شده که اجرای آن، تعدیل نیروی کارخانه‌ها را افزایش می دهد.