تفریحات ارزان
  • سینما با همه ناملایمات که به خود دیده، همه حوادثی که به ویژه در چند ماه اخیر از سر گذارنده و با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز هم در زمره تفریحات ارزان قیمت به شمار می رود، هنوز هم جزو اولین پیشنهادات در جمع‌های خانوادگی و دوستانه برای گذران اوقات فراغت است.