تکدی گری
  • مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: قانون گذار مجازات تکدی گری را 3 ماه تا یک سال حبس و استرداد تمامی اموال جمع آوری شده از این راه، پیش بینی کرده است.

  • افکارنیوز در گزارش بررسی کرد؛

    تکدی‌گری در شهر تهران به معضل اساسی تبدیل‌شده است و حضور متکدیان چهره ناخوشایندی را در پایتخت ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان تهران همواره از حضور متکدیان در شهر تهران اعلام نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند اما مسئولان شهری تهران توانایی برخورد با متکدیان را ندارند.

  • تکدی گری به عنوان جرم در قوانین در نظر گرفته می شود و پس از شناسایی و جمع آوری متکدیان می بایست تعهد دهند دیگر به این امر مبادرت نمی کنند. در صورتیکه مشخص شود در قالب باندهای سواستفاده کننده در حال فعالیت هستند، مراجع انتظامی و قضایی با آنها برخورد قانونی می کنند.

  • رضا قدیمی مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اخیراً گفته که در طرح جمع‌آوری کودکان کار و متکدی در پایتخت تا کنون 416 کودک جذب شده‌اند که 355 نفر از آنها برای کشورهای اطراف هستند و به تهران ترانزیت شده اند.

  • عبداللهی با اشاره به اینکه تعداد متکدیان زیر ١۵ سال در شهر در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: باندهایی هستند که می دانند متکدیان کمتر از ١۵ سال در تقاطع ها و خیابان ها جمع آوری نمی شوند و شهرداری طبق قانون قادر به جمع آوری آنها نیست، در نتیجه از این کودکان در قالب گروه های متکدی بهره می برند.

  • فرهادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تاکنون چه تعداد از کودکان دیگر جمع‌آوری شده اند، گفت: نزدیک به 1000 نفر کودک متکدی از شهر تهران جمع‌آوری شده است.

  • تیر 95 بود که طرح جمع آوری متکدیان شهر تهران کلید خورد و به گفته فرهادی، فرماندارتهران، گدایان و سر تیم آنها مشخص شدند و غربالگری آن ها به کمک شهرداری و بهزیستی فراهم شده بود.